Aanmelden

De inschrijvingen voor het 15e Brabants Debattoernooi starten op 1 oktober 2016.

 

Bij inschrijving van 2 teams is een jurylid verplicht. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Kosten voor deelneming bedragen 50 euro per team en 25,00 euro per toeschouwer.Reiskosten zijn voor eigen rekening. Na 14:00 is de toegang voor toeschouwers vrij. Graag van alle deelnemers het telefoonnummer; in voorgaande edities bleek de contactpersoon soms niet bereikbaar te zijn op of voor de dag van het toernooi.

Contactpersoon verplicht zich het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen over te maken op: bankrekeningnummer van de DCB is NL24 RABO 0104 3393 22 t.n.v. Debating Club Breda. Betalingen onder vermelding van “BDT + teamnaam”.

Deelname gaat op volgorde van inschrijving en de daaraan gekoppelde betaling!

 

 

Lionsclub Oosterhout Alm & Donge - Lions Clubs Nederland   Historische Uitgeverij

Het Brabants Debattoernooi wordt mede mogelijk gemaakt door de Historische Uitgeverij en Lionsclub Oosterhout Alm & Donge.