Aanmelden

Bij inschrijving van 2 teams is een jurylid verplicht. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Na 14:00 is de toegang voor toeschouwers vrij. Graag van alle deelnemers het telefoonnummer; in voorgaande edities bleek de contactpersoon soms niet bereikbaar te zijn op of voor de dag van het toernooi.

Contactpersoon verplicht zich het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na aanmelding over te maken naar NL24 RABO 0104 3393 22 t.n.v. Debating Club Breda onder vermelding van “BDT+teamnaam”.

 Deelname gaat op volgorde van inschrijving en de daaraan gekoppelde betaling!